6.1 C
Geneva
Sunday, March 3, 2024

Flasin nga Specialja – A ka garantuar Kosova dhe Albin Kurti per ish kreret e UCK-se qe ndodhen ne Hage apo nuk deshirojne qe te kthehen?!

Flasin nga Specialja – A ka garantuar Kosova dhe Albin Kurti per ish kreret e UCK-se qe ndodhen ne Hage apo nuk deshirojne qe te kthehen?!Kryepro,ku rori i Speciales: Kosova ende nuk ka ofruar garanci ade,kuate.Kryepro,ku rori i Speciales, Jack Smith nuk po bindet se PoI,icia e Kosovēs ka aftēsi qē tē monitorojē dhe garantojē lirimin me kusht tē krerēve tē Ush tri,sē Çlirimtare tē Kosovēs tē cilēt po mbahen tē bu rgos,ur nē Hagē.Smith nē njē parashtresē tē dērguar nē gjh,yka tē, ka kērkuar vazhdimin e parabu rgi,mit, duke aluduar se PoI,icia e Kosovēs nuk ka dhēnē sērish garancē tē mjaftueshme pēr lirimin e krerēve tē UÇK-sē.“Garancitē e fundit tē PK-sē mbeten tē pamjaftueshme dhe si tē tilla nuk pēr,bējnē ndryshim tē rrethanave”, ka thēnē Smith nē parashtresat e tij.Madje, Smith ka thēnē se edhe sikur kushtet e lirimit tē ishin tē menaxhueshme, Kosova nuk ka dēshirē t’i zbatojē ato.“Nē dritēn e rre zi,qeve tē larta qē ekzistojnē dhe rrethanave specifike tē tē a ku,zuarit, gjh,yqtari i procedurēs paraprake duhet tē pērcaktojē se kushtet e propozuara janē tē pamjaftueshme pēr tē justifikuar lirimin dhe, edhe sikur tē ishin, Kosova nuk dēshiron dhe nuk ēshtē nē gjendje tē t’i zbatojē ato”, ka thēnē ai.Sipas Smith, propozimi i PoI,icisē qē banesa/shtēpia e njē tē a ku,zuari tē monitorohet nga njē oficer dhe njē kamerē, nuk pērbēn shmangie nga rre zik,u qē ai pretendon.”Kosova ende nuk ka ofruar garanci adekuate pēr tē zbutur rre zi,qet serioze tē paraqitura nga tē A ku,zuarit. Kēto dēshtime tē vazhdueshme paraqesin njē paaftēsi tē thjeshtē pēr tē zbatuar masa tē mjaftueshme”, ka thēnē Smith.

Të Fundit
spot_img
Postimet më të lexuarat
spot_imgspot_img